Artikkel header bakgrunn

Den 30 mai 2017 lanserte vi WebOn Infinity og en helt ny produktportefølje:

PIM og e-handelsløsninger fra WebOn

ARE YOU READY FOR DAY TWO IN COMMERCE ?

Den 30 mai 2017 lanserte vi WebOn Infinity og en helt ny produktportefølje:

WebOn Infinity er en PIM & Commerce løsning som er ett hundre prosent skybasert. Det betyr enklere, smartere og raskere utvikling av handelsfremmende tjenester enn i noe annet miljø vi kjenner. Løsningen – som kjører i AWS – kommuniserer over standardiserte APIer for sammenkopling av nye innovative tjenester. Du som kunde kan med andre ord enkelt kan kople på og av smarte tredjeparts-tjenester ettersom verden – og din bedrifts behov – endrer seg.

Ønsker du deg for eksempel en «commerce-løsning» som sorterer produkter i kategorisiden basert på værinformasjon? Ja – så kopler vi enkelt opp din PIM-løsning mot YRs sitt API for værinformasjon. Ønsker du å automatisk endre prisene i e-handelsløsningen basert på hvordan dine viktigste konkurrenter priser sine varer på web, så kopler vi også opp en løsning for det også.

WebOn Infinity tilbyr et miljø og funksjoner som lar deg løpende utvikle din e-handelsløsning. Det er altså kombinasjonen av tjenester, koplet opp mot din unike forretningsmodell og ditt særegne visuelle uttrykk, som vil gi deg det konkurransefortrinnet og den farten i utviklingsarbeidet som du trenger.

Lurer du mer på hvordan akkurat DU kan utnytte fordelene i API økonomien? Les mer på vår blogg www.apieconomy.com for å lære mer!